line-phone-1-virtualen-asistent-devin
line-phone-2-virtualen-asistent-devin
line-phone-3-virtualen-asistent-devin
line-phone-4-virtualen-asistent-devin

ЗА НАС

Tози уеб сайт представлява специализиран уеб портал, който може да бъде използван от две групи потребители, които живеят на територията на община Девин: лица с увреждания и социални асистенти (социални и лични работници).

Това е социална платформа за изпълнение на задачи, виртуална комуникация между потребителите, комуникация на потребители и служители от община Девин, информиране за работата и дейностите, планирани от община Девин, информиране за актуални събития в национален мащаб, участие в онлайн игри, четене на електронни книги и други дейности и услуги в полза на потребителя.

Интерактивният уеб портал представлява уеб базиран асистент, чиято мисия е предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги на лица с невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както и подпомагане на безработни лица в трудоспособна възраст, които имат желание да се грижат за своите близки в неравностойно положение.

home-document-virtualen-asistent-devin

ДОКУМЕНТИ

Бланки на молби, заявления и жалби за попълване, до община Девин, и за явяване пред ТЕЛК.

home-finance

ФИНАНСИ

Плащане на Вашите битови сметки чрез онлайн платформата E-pay. Финансов калкулатор на Вашите приходи и разходи.

home-profile

СОЦИАЛЕН ПРОФИЛ

Личен социален профил за свързване с други потребители, използващи онлайн платформата Виртуален Асистент.

home-medicane-virtualen-asistent-devin

МЕДИКАМЕНТИ

Съдействие и контрол при вземане на лекарства.

home-bezopasnost

БЕЗОПАСНА СРЕДА

Списък с мерки за намаляване на рисковете в домашна среда.

home-razvlechenie-virtualen-asistent-devin

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Новини, електронни книги, онлайн игри.

Проект

„Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“

Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01.


Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

www.eufunds.bg

evro-soc-font-virtualen-asistent-devin
obshtina-devin-gerb-virtualen-asistent-devin
choveshki-resursi-virtualn-asistent-devin